محسن داوری

یک برنامه نویس هستم

smpp server


دیدگاه بگذارید

چند سوال در مورد پیام رسان های داخلی


دیدگاه بگذارید

node js


دیدگاه بگذارید

پیام رسان بله


سلام

امروز پیام رسان بله را نصب کردم

دیدگاه بگذارید

پیام رسان سروش ؟


دیروز پیام رسان سروش را نصب کردم تا تست کنم و ببینم چه امکاناتی داره

دیدگاه بگذارید